ks. dr Jan Dohnalik
"Praktyka sądów kościelnych automatycznego stosowania przysięgi o zachowaniu tajemnicy wymaga pilnej i gruntownej rewizji" - pisze ks. dr Jan Dohnalik.
"Praktyka sądów kościelnych automatycznego stosowania przysięgi o zachowaniu tajemnicy wymaga pilnej i gruntownej rewizji" - pisze ks. dr Jan Dohnalik.