KAI / kb
Na prośbę papieża Franciszka, od czerwca 2022 r. Archiwum Historyczne Sekretariatu Stanu - Sekcja ds. Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi (ASRS) udostępnia na swojej stronie internetowej wirtualną reprodukcję całej serii archiwalnej – poinformowała Stolica Apostolska.
Na prośbę papieża Franciszka, od czerwca 2022 r. Archiwum Historyczne Sekretariatu Stanu - Sekcja ds. Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi (ASRS) udostępnia na swojej stronie internetowej wirtualną reprodukcję całej serii archiwalnej – poinformowała Stolica Apostolska.
KAI / pk
Modlitwa chrześcijańska jest "dialogiem między osobami, które się miłują, dialogiem opartym na zaufaniu, wspieranym przez wysłuchanie i otwartym na solidarne działanie" - powiedział Franciszek w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański 28 lipca w Watykanie.
Modlitwa chrześcijańska jest "dialogiem między osobami, które się miłują, dialogiem opartym na zaufaniu, wspieranym przez wysłuchanie i otwartym na solidarne działanie" - powiedział Franciszek w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański 28 lipca w Watykanie.
KAI / ml
Na konieczność cierpliwości, posłuszeństwa i modlitwy w wypełnianiu dzieła Bożego wskazał Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie. Papież rozpoczął nowy cykl katechez na temat Księgi Dziejów Apostolskich. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dzisiaj około 18 tys. wiernych.
Na konieczność cierpliwości, posłuszeństwa i modlitwy w wypełnianiu dzieła Bożego wskazał Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji generalnej w Watykanie. Papież rozpoczął nowy cykl katechez na temat Księgi Dziejów Apostolskich. Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało dzisiaj około 18 tys. wiernych.
KAI / pch
O tym, że Chrystus jest w centrum misji Kościoła oraz, że Jego orędzie należy głosić ubogimi środkami przypomniał papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Ojciec Święty zaznaczył, że z ubóstwem uczniów Jezusa łączy się ryzyko porażki, ale tylko w zjednoczeniu z Tym, który umarł i zmartwychwstał, możemy odnaleźć odwagę ewangelizacji.
O tym, że Chrystus jest w centrum misji Kościoła oraz, że Jego orędzie należy głosić ubogimi środkami przypomniał papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą "Anioł Pański". Ojciec Święty zaznaczył, że z ubóstwem uczniów Jezusa łączy się ryzyko porażki, ale tylko w zjednoczeniu z Tym, który umarł i zmartwychwstał, możemy odnaleźć odwagę ewangelizacji.
KAI / jp
- Żyjemy eucharystycznie wlewając w świat miłość, którą czerpiemy z ciała Pana - stwierdził papież, sprawując Mszę św. na placu przed kościołem św. Moniki w Ostii z okazji uroczystości Bożego Ciała.
- Żyjemy eucharystycznie wlewając w świat miłość, którą czerpiemy z ciała Pana - stwierdził papież, sprawując Mszę św. na placu przed kościołem św. Moniki w Ostii z okazji uroczystości Bożego Ciała.
KAI / jp
- Przemienienie pomaga uczniom, a także nam w zrozumieniu, że męka Chrystusa jest tajemnicą cierpienia - powiedział papież.
- Przemienienie pomaga uczniom, a także nam w zrozumieniu, że męka Chrystusa jest tajemnicą cierpienia - powiedział papież.
KAI / jp
Jezus jest naszym pośrednikiem i jedna nas nie tylko z Ojcem, ale także między nami.
Jezus jest naszym pośrednikiem i jedna nas nie tylko z Ojcem, ale także między nami.
KAI / jp
Do intensywnej modlitwy, rozwoju życia duchowego, większej wrażliwości na potrzeby innych i radości w czasie Adwentu wezwał Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.
Do intensywnej modlitwy, rozwoju życia duchowego, większej wrażliwości na potrzeby innych i radości w czasie Adwentu wezwał Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.
KAI / jp
Papież, nawiązując do dzisiejszej uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, zaznaczył, że dzisiaj mamy przed sobą Chrystusa jako Króla, Pasterza i Sędziego, ukazującego kryteria przynależności do królestwa Bożego.
Papież, nawiązując do dzisiejszej uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, zaznaczył, że dzisiaj mamy przed sobą Chrystusa jako Króla, Pasterza i Sędziego, ukazującego kryteria przynależności do królestwa Bożego.
KAI / mp
Na znaczenie odkrycia swego powołania, jako naśladowania Jezusa dającego pełną radość w życiu nadzieją wskazał Ojciec Święty.
Na znaczenie odkrycia swego powołania, jako naśladowania Jezusa dającego pełną radość w życiu nadzieją wskazał Ojciec Święty.
KAI / jp
- Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas usilnie do zaufania Bogu, który troszczy się o wszystkie swe stworzenia, zarówno zwierzęta i rośliny, jak i o człowieka - powiedział Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański, 26 lutego.
- Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas usilnie do zaufania Bogu, który troszczy się o wszystkie swe stworzenia, zarówno zwierzęta i rośliny, jak i o człowieka - powiedział Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański, 26 lutego.
KAI / jp
- Zemsta nigdy nie prowadzi do rozwiązania konfliktów - przypomniał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.
- Zemsta nigdy nie prowadzi do rozwiązania konfliktów - przypomniał Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.
KAI / jp
- Kościół w każdym czasie, jest wezwany do czynienia tego, co uczynił Jan Chrzciciel, wskazywania Jezusa, mówiąc `Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!` - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.
- Kościół w każdym czasie, jest wezwany do czynienia tego, co uczynił Jan Chrzciciel, wskazywania Jezusa, mówiąc `Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!` - powiedział Franciszek podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.
KAI / jp
- Jezus przyszedł po to, aby zniwelować dystans między człowiekiem a Bogiem - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.
- Jezus przyszedł po to, aby zniwelować dystans między człowiekiem a Bogiem - powiedział papież Franciszek w rozważaniu poprzedzającym modlitwę "Anioł Pański" na placu św. Piotra w Watykanie.
KAI/ ed
Brama Bożego miłosierdzia jest zawsze otwarta na oścież dla wszystkich! - zapewnił Franciszek przed modlitwą "Anioł Pański" 21 sierpnia.
Brama Bożego miłosierdzia jest zawsze otwarta na oścież dla wszystkich! - zapewnił Franciszek przed modlitwą "Anioł Pański" 21 sierpnia.
KAI / wm
Stolica Apostolska stanowczo potępiła pogwałcenie przez władze Chińskiej Republiki Ludowej wolności religijnej poprzez zwołanie w dniach od 7-9 grudnia VIII Zgromadzenia Przedstawicieli Katolików Chińskich. Wydarzenie to jednostronnie zaszkodziło dialogowi i klimatowi zaufania, nawiązanemu w ostatnim okresie w relacjach z Pekinem. Komunikat w tej sprawie wydało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Stolica Apostolska stanowczo potępiła pogwałcenie przez władze Chińskiej Republiki Ludowej wolności religijnej poprzez zwołanie w dniach od 7-9 grudnia VIII Zgromadzenia Przedstawicieli Katolików Chińskich. Wydarzenie to jednostronnie zaszkodziło dialogowi i klimatowi zaufania, nawiązanemu w ostatnim okresie w relacjach z Pekinem. Komunikat w tej sprawie wydało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.