Logo źródła: 2ryby ks. prof. Roman Rogowski
Dowody na historyczność postaci Jezusa przytacza znany polski teolog dogmatyk, autor wielu prac z zakresu teologii, duchowości, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.
Dowody na historyczność postaci Jezusa przytacza znany polski teolog dogmatyk, autor wielu prac z zakresu teologii, duchowości, wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.