7 miesięcy temu
Od samego początku traktowaliśmy i postrzegaliśmy nasze dziecko jak osobę, członka naszej rodziny, nawet kiedy nie znaliśmy jeszcze jego płci, kiedy było w brzuchu Agnieszki. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci to jest człowiek. I było to dla nas naturalną koleją rzeczy, że członka rodziny chce się pochować godnie.
Od samego początku traktowaliśmy i postrzegaliśmy nasze dziecko jak osobę, członka naszej rodziny, nawet kiedy nie znaliśmy jeszcze jego płci, kiedy było w brzuchu Agnieszki. Od poczęcia aż do naturalnej śmierci to jest człowiek. I było to dla nas naturalną koleją rzeczy, że członka rodziny chce się pochować godnie.
9 lat temu
KAI / wm
Sąd Najwyższy stanu Utah orzekł, że w "prostym opisie" prawne pojęcie "niepełnoletniego dziecka" odnosi się także do dziecka nienarodzonego. Tak brzmi jego sentencja w sprawie pary, która pozwała swego lekarza za to, że nie przyspieszył porodu na czas i dlatego ich dziecko urodziło się martwe. Choć w całej tej sprawie sędziowie byli podzielni, czworo z nich zgodziło się, że dziecko nienarodzone powinno być zaklasyfikowane jako niepełnoletnie.
Sąd Najwyższy stanu Utah orzekł, że w "prostym opisie" prawne pojęcie "niepełnoletniego dziecka" odnosi się także do dziecka nienarodzonego. Tak brzmi jego sentencja w sprawie pary, która pozwała swego lekarza za to, że nie przyspieszył porodu na czas i dlatego ich dziecko urodziło się martwe. Choć w całej tej sprawie sędziowie byli podzielni, czworo z nich zgodziło się, że dziecko nienarodzone powinno być zaklasyfikowane jako niepełnoletnie.