PAP / ms
Ma zwiększać bezpieczeństwo oraz wspierać wymiar sprawiedliwości państw członkowskich w bardziej skutecznym reagowaniu na zagrożenie terroryzmem - Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) uruchomiła rejestr antyterrorystyczny.
Ma zwiększać bezpieczeństwo oraz wspierać wymiar sprawiedliwości państw członkowskich w bardziej skutecznym reagowaniu na zagrożenie terroryzmem - Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (Eurojust) uruchomiła rejestr antyterrorystyczny.