Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Nie jest postawą chrześcijańską biadolenie nad światem, ale oczekiwanie.
Nie jest postawą chrześcijańską biadolenie nad światem, ale oczekiwanie.