Mieczysław Łusiak SJ
Jezus został posłany, aby głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym.
Jezus został posłany, aby głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym.