Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jeżeli chcemy przekonać się o tym, że Jezus jest Synem Bożym, zacznijmy wykonywać „Jego dzieła”, to znaczy po prostu naśladujmy Go. Co się wtedy stanie?
Jeżeli chcemy przekonać się o tym, że Jezus jest Synem Bożym, zacznijmy wykonywać „Jego dzieła”, to znaczy po prostu naśladujmy Go. Co się wtedy stanie?
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Dorośli często nie wyrastają z tego i pozostają kapryśnymi do śmierci.
Dorośli często nie wyrastają z tego i pozostają kapryśnymi do śmierci.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
W każdym człowieku jest dobro, ale ono często nie dochodzi do głosu ze względu na ciemności, w których on tkwi i ze względu na słabość.
W każdym człowieku jest dobro, ale ono często nie dochodzi do głosu ze względu na ciemności, w których on tkwi i ze względu na słabość.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
Niemożliwe jest oczyszczenie się z egoizmu, jeśli nie akceptuje się roli sługi i chce się być pierwszym i ważnym.
Niemożliwe jest oczyszczenie się z egoizmu, jeśli nie akceptuje się roli sługi i chce się być pierwszym i ważnym.