Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Twoje zdziwienie może być brutalnym osądem. Warto wystrzegać się tych fałszywych szat dla serca.
Twoje zdziwienie może być brutalnym osądem. Warto wystrzegać się tych fałszywych szat dla serca.