KAI / im
Ideologia gender jest obecnie wykładana na kilkunastu uniwersytetach w kraju i w coraz większym stopniu staje się podstawą w przygotowywaniu podręczników szkolnych - poinformowała prof. Maria Ryś. - Natomiast odniesienia do chrześcijaństwa są coraz częściej wykreślane z podręczników przez ministerstwo edukacji - dodała.
Ideologia gender jest obecnie wykładana na kilkunastu uniwersytetach w kraju i w coraz większym stopniu staje się podstawą w przygotowywaniu podręczników szkolnych - poinformowała prof. Maria Ryś. - Natomiast odniesienia do chrześcijaństwa są coraz częściej wykreślane z podręczników przez ministerstwo edukacji - dodała.