PAP / pk
III powstanie śląskie z 1921 r. było bardzo ważnym argumentem na rzecz nowego podziału Górnego Śląska po niekorzystnych dla Polski wynikach zorganizowanego kilka miesięcy wcześniej plebiscytu - ocenia historyk z Uniwersytetu Śląskiego prof. Zygmunt Woźniczka.
III powstanie śląskie z 1921 r. było bardzo ważnym argumentem na rzecz nowego podziału Górnego Śląska po niekorzystnych dla Polski wynikach zorganizowanego kilka miesięcy wcześniej plebiscytu - ocenia historyk z Uniwersytetu Śląskiego prof. Zygmunt Woźniczka.