Innej drogi do śmierci, niż Droga Krzyżowa, nie ma. Wierzę jednak, że dalej jest życie wieczne, którego doświadczać można po części już tu na ziemi.
Innej drogi do śmierci, niż Droga Krzyżowa, nie ma. Wierzę jednak, że dalej jest życie wieczne, którego doświadczać można po części już tu na ziemi.