Krzyszof Osuch SJ
Gdy myślą i sercem podejmujemy to, co Bóg nam zaofiarowuje, wtedy zmienia się jakość naszego życia, wstępuje w nas radość. Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, że chce dla nas radości.
Gdy myślą i sercem podejmujemy to, co Bóg nam zaofiarowuje, wtedy zmienia się jakość naszego życia, wstępuje w nas radość. Jezus Chrystus wyraźnie powiedział, że chce dla nas radości.
Stanisław Biel SJ
Modlitwa nie jest monologiem, ani nawet dialogiem, lecz spotkaniem. Inicjatywa jest zawsze po stronie Boga. Pierwszeństwo ma Jego słowo, działanie, obecność, miłość.
Modlitwa nie jest monologiem, ani nawet dialogiem, lecz spotkaniem. Inicjatywa jest zawsze po stronie Boga. Pierwszeństwo ma Jego słowo, działanie, obecność, miłość.