Wydawałoby się, że widzenie Jezusa powinno umożliwić wiarę w Niego. Tymczasem z Ewangelii wiemy, że uczniowie pomimo wspólnego bycia z Jezusem, nie zawsze Go rozumieli.
Wydawałoby się, że widzenie Jezusa powinno umożliwić wiarę w Niego. Tymczasem z Ewangelii wiemy, że uczniowie pomimo wspólnego bycia z Jezusem, nie zawsze Go rozumieli.