Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Źle się czujemy, gdy doświadczamy podziału w relacjach międzyludzkich. Jesteśmy stworzeni do jedności.
Źle się czujemy, gdy doświadczamy podziału w relacjach międzyludzkich. Jesteśmy stworzeni do jedności.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Kto jest na właściwej drodze, zna prawdę i żyje nowym, wiecznym życiem, ten się nie trwoży. I jest po prostu szczęśliwy.
Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Kto jest na właściwej drodze, zna prawdę i żyje nowym, wiecznym życiem, ten się nie trwoży. I jest po prostu szczęśliwy.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP / Słucham Pana
"Mam słabości, zdradzam - to jest takie normalne". Bardzo często mówimy, że zło lub słabość wynika z natury. Jest dokładnie odwrotnie.
"Mam słabości, zdradzam - to jest takie normalne". Bardzo często mówimy, że zło lub słabość wynika z natury. Jest dokładnie odwrotnie.