1 rok temu
Logo źródła: Jezuici Józef Polak SJ
10 maja ojciec Generał odwiedził Nowy Sącz. Przed południem był w szkole prowadzonej przez Zakon przy ul. ks. Skargi. Przed wejściem do budynku, oprócz jezuitów, Gościa witał prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Spotkanie z młodzieżą odbyło się w sali gimnastycznej.
10 maja ojciec Generał odwiedził Nowy Sącz. Przed południem był w szkole prowadzonej przez Zakon przy ul. ks. Skargi. Przed wejściem do budynku, oprócz jezuitów, Gościa witał prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Spotkanie z młodzieżą odbyło się w sali gimnastycznej.
5 lat temu
Przemysław Mąka SJ i Piotr Kołakowski SJ
Ta myśl św. Pawła stała się głównym przesłaniem kazania wygłoszonego przez o. Kazimierza Michulca SJ, pierwszego dyrektora Jezuickiego Centrum Edukacji. Nawiązuje ona do motta szkoły: "Być dla innych, kochać i służyć we wszystkim", które już od 10 lat wyznacza kierunek wychowania uczniów.
Ta myśl św. Pawła stała się głównym przesłaniem kazania wygłoszonego przez o. Kazimierza Michulca SJ, pierwszego dyrektora Jezuickiego Centrum Edukacji. Nawiązuje ona do motta szkoły: "Być dla innych, kochać i służyć we wszystkim", które już od 10 lat wyznacza kierunek wychowania uczniów.