Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Dzisiejsza Ewangelia jest naprawdę bardzo mocnym słowem. To przestroga dla wszystkich, którzy chcą dawać świadectwo o Jezusie.
Dzisiejsza Ewangelia jest naprawdę bardzo mocnym słowem. To przestroga dla wszystkich, którzy chcą dawać świadectwo o Jezusie.