PAP / kk
Dla ponad 350 tys. uczniów III klas gimnazjalnych z 7,3 tys. szkół w kraju w piątek po godzinie 9 rozpoczął się egzamin z języka obcego - trzecia i ostatnia część obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Najwięcej - blisko 89 proc. uczniów - pisze test z angielskiego.
Dla ponad 350 tys. uczniów III klas gimnazjalnych z 7,3 tys. szkół w kraju w piątek po godzinie 9 rozpoczął się egzamin z języka obcego - trzecia i ostatnia część obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Najwięcej - blisko 89 proc. uczniów - pisze test z angielskiego.
PAP / drr
Maturzyści przystąpili w czwartek o godzinie 9 do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.
Maturzyści przystąpili w czwartek o godzinie 9 do pisemnego egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych egzaminów na maturze.
PAP / slo
Wtorek jest ostatnim dniem pisemnych matur. W dniu tym przeprowadzone zostaną egzaminy z różnych przedmiotów: matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i fizyki zdawane w językach obcych. Do egzaminów tych przystępują absolwenci szkół dwujęzycznych.
Wtorek jest ostatnim dniem pisemnych matur. W dniu tym przeprowadzone zostaną egzaminy z różnych przedmiotów: matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i fizyki zdawane w językach obcych. Do egzaminów tych przystępują absolwenci szkół dwujęzycznych.