Jerzy Stuhr / "Katolik frajerem?"
Pamiętam list papieski Jana Pawła II skierowany do artystów, na początku tego tysiąclecia. Jan Paweł II napisał tam, że szeroko pojęci artyści, czyli ci, którzy tworzą, odtwarzają, wykonują, są obdarzeni specjalnym darem. Mają w sobie jakieś zdolności, których inni ludzie nie mają. I Papież napisał do nas, że naszym obowiązkiem jest te zdolności pogłębiać i te zdolności innym ludziom oddawać.
Pamiętam list papieski Jana Pawła II skierowany do artystów, na początku tego tysiąclecia. Jan Paweł II napisał tam, że szeroko pojęci artyści, czyli ci, którzy tworzą, odtwarzają, wykonują, są obdarzeni specjalnym darem. Mają w sobie jakieś zdolności, których inni ludzie nie mają. I Papież napisał do nas, że naszym obowiązkiem jest te zdolności pogłębiać i te zdolności innym ludziom oddawać.