Czwartek, 11:40
Radio Zet / jb
Postanowił zrobić to dopiero po obejrzeniu "Zabawy w chowanego".