KAI / CNA / kk
To pierwszy taki przypadek w historii.
KAI / psd
Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną z powodu osiągnięcia przewidzianego prawem wieku przez dotychczasowego prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kard. Franca Rodé. Jego następcą mianował dotychczasowego metropolitę Brasílii, abp João Braz de Aviza.
Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną z powodu osiągnięcia przewidzianego prawem wieku przez dotychczasowego prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kard. Franca Rodé. Jego następcą mianował dotychczasowego metropolitę Brasílii, abp João Braz de Aviza.