KAI / ctv / mh / pz
Kontemplowanie świata stworzonego, zdolność do zatrzymania się i spojrzenia w głębię nas samych oraz odczytania tego pragnienia nieskończoności, jakie w sobie nosimy a także wiara innych ludzi mogą prowadzić człowieka do Boga - wskazał Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież kontynuował cykl katechez pomagających w przeżyciu obecnego Roku Wiary. W audiencji w auli Pawła VI uczestniczyło około 8 tys. wiernych.
Kontemplowanie świata stworzonego, zdolność do zatrzymania się i spojrzenia w głębię nas samych oraz odczytania tego pragnienia nieskończoności, jakie w sobie nosimy a także wiara innych ludzi mogą prowadzić człowieka do Boga - wskazał Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież kontynuował cykl katechez pomagających w przeżyciu obecnego Roku Wiary. W audiencji w auli Pawła VI uczestniczyło około 8 tys. wiernych.