PAP / psd
PO, SLD i Ruch Palikota poprą ratyfikację konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet; PiS i Solidarna Polska są przeciwne ratyfikacji; PSL jest w tej sprawie podzielone - wynika z rozmów PAP z przedstawicielami tych ugrupowań.
PO, SLD i Ruch Palikota poprą ratyfikację konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet; PiS i Solidarna Polska są przeciwne ratyfikacji; PSL jest w tej sprawie podzielone - wynika z rozmów PAP z przedstawicielami tych ugrupowań.