KAI / CTV / Radio Watykańskie / drr
Najnowsze dane nt. Kościoła katolickiego na świecie przynoszą przedstawione dziś papieżowi Franciszkowi publikacje: "Annuario Pontificio" (Rocznik Papieski) na rok 2013 i "Annuarium Statisticum Ecclesiae" (Rocznik Statystyczny Kościoła) za rok 2011. Wynika z nich, że wzrosła zarówno ogólna liczba katolików, jak też kapłanów i diakonów stałych, spadła natomiast liczba sióstr zakonnych.
Najnowsze dane nt. Kościoła katolickiego na świecie przynoszą przedstawione dziś papieżowi Franciszkowi publikacje: "Annuario Pontificio" (Rocznik Papieski) na rok 2013 i "Annuarium Statisticum Ecclesiae" (Rocznik Statystyczny Kościoła) za rok 2011. Wynika z nich, że wzrosła zarówno ogólna liczba katolików, jak też kapłanów i diakonów stałych, spadła natomiast liczba sióstr zakonnych.
KAI / drr
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC uruchomił nową stronę internetową: www.iskk.pl Została ona zaprojektowana, aby w sposób przystępny przeciętnemu odbiorcy przybliżyć statystyczny obraz Kościoła w Polsce. Na kilkunastu podstronach, urozmaiconych zdjęciami, wykresami oraz mapami kilkadziesiąt artykułów odsłania empiryczny obraz polskiej religijności.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC uruchomił nową stronę internetową: www.iskk.pl Została ona zaprojektowana, aby w sposób przystępny przeciętnemu odbiorcy przybliżyć statystyczny obraz Kościoła w Polsce. Na kilkunastu podstronach, urozmaiconych zdjęciami, wykresami oraz mapami kilkadziesiąt artykułów odsłania empiryczny obraz polskiej religijności.