KAI / ms
Dochody duchownych zależą wyłącznie od posiadanych zasobów i darowizn wiernych świeckich, którzy jednak sami są dziś ofiarą kryzysu gospodarczego.
Dochody duchownych zależą wyłącznie od posiadanych zasobów i darowizn wiernych świeckich, którzy jednak sami są dziś ofiarą kryzysu gospodarczego.