Logo źródła: Magazyn Kontakt Ks. Sławomir Szczepaniak
W świecie, w którym zanikła zdolność argumentowania własnych przekonań i poglądów, sumienie stało się słowem-wytrychem, mogącym usprawiedliwić wszystko.
W świecie, w którym zanikła zdolność argumentowania własnych przekonań i poglądów, sumienie stało się słowem-wytrychem, mogącym usprawiedliwić wszystko.