Warto zagłębić się w lekturę Listu do Galatów m.in. dlatego, aby poprzez poznanie Pawłowego punktu widzenia na temat wolności chrześcijańskiej, świadomie wzrastać w dojrzałości w Chrystusie, nie zapominając oczywiście o innych aspektach Prawdy.
Warto zagłębić się w lekturę Listu do Galatów m.in. dlatego, aby poprzez poznanie Pawłowego punktu widzenia na temat wolności chrześcijańskiej, świadomie wzrastać w dojrzałości w Chrystusie, nie zapominając oczywiście o innych aspektach Prawdy.
KAI/mł
- Także dzisiaj wielu poszukuje bardziej pewności religijnej, niż żywego i prawdziwego Boga, skupiając się na obrzędach i nakazach, a nie na przyjęciu całym swoim jestestwem Boga miłości – mówił papież Franciszek podczas środowej katechezy na temat Listu do Galatów. 
- Także dzisiaj wielu poszukuje bardziej pewności religijnej, niż żywego i prawdziwego Boga, skupiając się na obrzędach i nakazach, a nie na przyjęciu całym swoim jestestwem Boga miłości – mówił papież Franciszek podczas środowej katechezy na temat Listu do Galatów. 
KAI/mł
- Wolność nie jest „czynieniem tego, co się żywnie podoba”. Tego rodzaju wolność, bez celu i bez odniesień, byłaby pustą wolnością, wolnością rodem z cyrku. Pozostawia bowiem pustkę we wnętrzu - mówił podczas środowej katechezy papież Franciszek, komentując List do Galatów. 
- Wolność nie jest „czynieniem tego, co się żywnie podoba”. Tego rodzaju wolność, bez celu i bez odniesień, byłaby pustą wolnością, wolnością rodem z cyrku. Pozostawia bowiem pustkę we wnętrzu - mówił podczas środowej katechezy papież Franciszek, komentując List do Galatów. 
KAI/mł
- Wolność wiary chrześcijańskiej ukazuje nie statyczną wizję życia i kultury, lecz wizję dynamiczną. Nie twierdzimy zatem, że posiadamy wolność. Otrzymaliśmy dar, którego należy strzec - mówił papież Franciszek, rozważając podczas audiencji generalnej List do Galatów. 
- Wolność wiary chrześcijańskiej ukazuje nie statyczną wizję życia i kultury, lecz wizję dynamiczną. Nie twierdzimy zatem, że posiadamy wolność. Otrzymaliśmy dar, którego należy strzec - mówił papież Franciszek, rozważając podczas audiencji generalnej List do Galatów. 
KAI/mk
- Bądźcie ostrożni w obliczu proponowanych wam rygoryzmów, ponieważ za każdym rygoryzmem kryje się coś okropnego, nie ma ducha Bożego - mówił dziś papież w trakcie rozważań podczas audiencji ogólnej. Franciszek przestrzegał przed taką formą religijności, która opiera się jedynie na skrupulatnym przestrzeganiu przykazań.
- Bądźcie ostrożni w obliczu proponowanych wam rygoryzmów, ponieważ za każdym rygoryzmem kryje się coś okropnego, nie ma ducha Bożego - mówił dziś papież w trakcie rozważań podczas audiencji ogólnej. Franciszek przestrzegał przed taką formą religijności, która opiera się jedynie na skrupulatnym przestrzeganiu przykazań.
KAI / tk
Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej mówił o tym, że prawo wychowuje do wolności dzieci bożych. Podkreślił również, że "spotkanie z Jezusem Chrystusem usprawiedliwiają nas darmowo. Zasługą wiary jest przyjęcie Jezusa, jedyną zasługą – otwarcie serca". Ojciec Święty kontynuował cykl katechez poświęconych Listowi do Galatów.
Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej mówił o tym, że prawo wychowuje do wolności dzieci bożych. Podkreślił również, że "spotkanie z Jezusem Chrystusem usprawiedliwiają nas darmowo. Zasługą wiary jest przyjęcie Jezusa, jedyną zasługą – otwarcie serca". Ojciec Święty kontynuował cykl katechez poświęconych Listowi do Galatów.
KAI / kk
Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego odbędzie się już 30 kwietnia. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z "Listu św. Pawła do Galatów".
Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego odbędzie się już 30 kwietnia. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z "Listu św. Pawła do Galatów".