KAI / pk
Autochtoniczne ludy Malezji - Orang Asli - protestują przeciw siłowemu nawracaniu na islam. "To rozmywa nasz sposób życia i naszą kulturę" - skarżą się ich przedstawiciele. Wezwali oni premiera malezyjskiego rządu, aby powstrzymał przysyłanie muzułmańskich kaznodziejów do ich wiosek.
Autochtoniczne ludy Malezji - Orang Asli - protestują przeciw siłowemu nawracaniu na islam. "To rozmywa nasz sposób życia i naszą kulturę" - skarżą się ich przedstawiciele. Wezwali oni premiera malezyjskiego rządu, aby powstrzymał przysyłanie muzułmańskich kaznodziejów do ich wiosek.