PAP / pk
Instytucje mediów narodowych pełnią misję publiczną, która finansowana będzie z Funduszu Mediów Narodowych; Rada Mediów Narodowych powoływana będzie na 6 lat, jej szef może przestać nią kierować, wyłącznie gdy złoży rezygnację.
Instytucje mediów narodowych pełnią misję publiczną, która finansowana będzie z Funduszu Mediów Narodowych; Rada Mediów Narodowych powoływana będzie na 6 lat, jej szef może przestać nią kierować, wyłącznie gdy złoży rezygnację.