Katechizm Kościoła Katolickiego
Regularne powracanie dni, tygodni, miesięcy i lat stanowi dla człowieka miarę czasu dla własnego życia - jego długość oraz determinuje jego zachowanie i działanie.
Regularne powracanie dni, tygodni, miesięcy i lat stanowi dla człowieka miarę czasu dla własnego życia - jego długość oraz determinuje jego zachowanie i działanie.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Uobecniane w sakramentach Kościoła Misterium Chrystusa rodzi pytania: Kto celebruje (sprawuje) liturgię? Jak, kiedy i gdzie należy ją celebrować?
Uobecniane w sakramentach Kościoła Misterium Chrystusa rodzi pytania: Kto celebruje (sprawuje) liturgię? Jak, kiedy i gdzie należy ją celebrować?
Katechizm Kościoła Katolickiego
Zgromadzeni na celebrację liturgiczną chrześcijanie są ludem świętującym. Fundamentem świętowania jest misterium Chrystusa zamykające w sobie wydarzenia przeszłości, urzeczywistniające się w znakach, a także dające zadatek wiekuistej pełni.
Zgromadzeni na celebrację liturgiczną chrześcijanie są ludem świętującym. Fundamentem świętowania jest misterium Chrystusa zamykające w sobie wydarzenia przeszłości, urzeczywistniające się w znakach, a także dające zadatek wiekuistej pełni.