Mieczysław Łusiak SJ
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków".
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków".
6 lat temu
Logo źródła: Na dobranoc Mariusz Han SJ
Iść za Jezusem to poświęcenie
Iść za Jezusem to poświęcenie
Jezus zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie» (Mk 8, 33). Dlaczego tak ostro zareagował?
Jezus zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie» (Mk 8, 33). Dlaczego tak ostro zareagował?
ks. Marek Jawor - biblista
Zazwyczaj schemat literacki Ewangelii wg św. Marka przedstawiany jest jako Prolog (Mk 1,1-13) plus dwie duże jednostki literackie: Mk 1,14-8,26 i Mk 8,27-16,8 i to wszystko zakończone Epilogiem Mk 16,9-20. Łatwo zauważyć, iż dzisiejszy urywek rozpoczyna drugą zasadniczą część dzieła św. Marka. Perykopa Mk 8,26-35 rozpoczyna prezentację tej części działalności Jezusa, która doprowadzi ostatecznie do wydarzeń w Jerozolimie i na Kalwarii.
Zazwyczaj schemat literacki Ewangelii wg św. Marka przedstawiany jest jako Prolog (Mk 1,1-13) plus dwie duże jednostki literackie: Mk 1,14-8,26 i Mk 8,27-16,8 i to wszystko zakończone Epilogiem Mk 16,9-20. Łatwo zauważyć, iż dzisiejszy urywek rozpoczyna drugą zasadniczą część dzieła św. Marka. Perykopa Mk 8,26-35 rozpoczyna prezentację tej części działalności Jezusa, która doprowadzi ostatecznie do wydarzeń w Jerozolimie i na Kalwarii.
Mieczysław Łusiak SJ
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjaszem".
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków". On ich zapytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Mesjaszem".