dominikanie.pl /youtube.com / sz
Litania do Najświętszej Maryi Panny do odmawiania we wszelkich utrapieniach" to jedna z najpiękniejszych i najbardziej skutecznych modlitw. Powstało nawet przysłowie: "Od litanii braci kaznodziejów, wybaw nas Panie".
Litania do Najświętszej Maryi Panny do odmawiania we wszelkich utrapieniach" to jedna z najpiękniejszych i najbardziej skutecznych modlitw. Powstało nawet przysłowie: "Od litanii braci kaznodziejów, wybaw nas Panie".