Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Nic nie jest warta modlitwa, która nie prowadzi do przemiany serca.
Nic nie jest warta modlitwa, która nie prowadzi do przemiany serca.