PAP / kw
Zwyczaje ortodoksyjnych Żydów - chasydów, uwiecznione na współczesnych fotografiach, będzie można oglądać od czwartku na ekspozycji w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach - oddziale Muzeum Narodowego.
Zwyczaje ortodoksyjnych Żydów - chasydów, uwiecznione na współczesnych fotografiach, będzie można oglądać od czwartku na ekspozycji w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach - oddziale Muzeum Narodowego.