PAP / tk
Doustny lek chroni myszy w podeszłym wieku przed zgonem wywołanym COVID-19 dzięki odmłodzeniu ich układu odpornościowego - informuje „Nature“.
Doustny lek chroni myszy w podeszłym wieku przed zgonem wywołanym COVID-19 dzięki odmłodzeniu ich układu odpornościowego - informuje „Nature“.