liturgia.opoka.pl / mł
Lęk, trudności, zagrożenia, niepokój - w życiu nie da się ich uniknąć. Jednak ludzie wierzący dobrze wiedzą, że nie ma takiej sytuacji, z której nie dałoby się wyjść zwycięsko, jeśli tylko o wsparcie prosimy samego Boga. On nie pozostawi nas nigdy bez pomocy, nawet, jeśli tak nam się w pierwszym momencie wydaje. 
Lęk, trudności, zagrożenia, niepokój - w życiu nie da się ich uniknąć. Jednak ludzie wierzący dobrze wiedzą, że nie ma takiej sytuacji, z której nie dałoby się wyjść zwycięsko, jeśli tylko o wsparcie prosimy samego Boga. On nie pozostawi nas nigdy bez pomocy, nawet, jeśli tak nam się w pierwszym momencie wydaje.