Dramatyczny list opublikowali biskupi Włoch odpowiadając na apele świeckich. To tekst, z którym powinni zapoznać się wszyscy katolicy.
Dramatyczny list opublikowali biskupi Włoch odpowiadając na apele świeckich. To tekst, z którym powinni zapoznać się wszyscy katolicy.