Logo źródła: Ps-po Szymon Hiżycki OSB
Człowiek nie doświadcza pokusy ze strony określonej myśli tylko raz...
Człowiek nie doświadcza pokusy ze strony określonej myśli tylko raz...
Logo źródła: Ps-po Szymon Hiżycki OSB
Acedia to dosłownie ‘obojętność’ czy wręcz ‘brak troski’. Przejawy takiej postawy obserwujemy wśród przedstawicieli dzisiejszych społeczności, a być może mamy odwagę dostrzec je także w nas samych.
Acedia to dosłownie ‘obojętność’ czy wręcz ‘brak troski’. Przejawy takiej postawy obserwujemy wśród przedstawicieli dzisiejszych społeczności, a być może mamy odwagę dostrzec je także w nas samych.