Jowita Kiwnik / PAP / pk
Sukcesem zakończyły się trójstronne negocjacje pomiędzy europarlamentem, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską (tzw. trylog) w sprawie porozumienia odnośnie do politycznej części IV pakietu kolejowego.
Sukcesem zakończyły się trójstronne negocjacje pomiędzy europarlamentem, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską (tzw. trylog) w sprawie porozumienia odnośnie do politycznej części IV pakietu kolejowego.