Paweł Sawiak SJ / facebook.com / pk
Mężczyźni nie lubią zwierzać się z własnych słabości. Czy to oznacza, że w walce z grzechem są pozostawieni sami sobie?
Mężczyźni nie lubią zwierzać się z własnych słabości. Czy to oznacza, że w walce z grzechem są pozostawieni sami sobie?
Paweł Sawiak SJ
Sporo ran jest związanych z naszą seksualnością. Seks pozamałżeński. Być może popełniłaś aborcję. A być może Ty namówiłeś kogoś do takiej aborcji. To są bardzo poważne sprawy.
Sporo ran jest związanych z naszą seksualnością. Seks pozamałżeński. Być może popełniłaś aborcję. A być może Ty namówiłeś kogoś do takiej aborcji. To są bardzo poważne sprawy.