Mariusz Han SJ
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary…
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary…