Libreria Editrice Vaticana
Homilia podczas Mszy św. na zboczu Góry Przepaści - Nazaret. Podróż do Ziemi Świętej, 8-15.05.2009.
Homilia podczas Mszy św. na zboczu Góry Przepaści - Nazaret. Podróż do Ziemi Świętej, 8-15.05.2009.
Libreria Editrice Vaticana
Homilia podczas Nieszporów w Bazylice Zwiastowania - Nazaret. Podróż do Ziemi Świętej, 8-15.05.2009.
Homilia podczas Nieszporów w Bazylice Zwiastowania - Nazaret. Podróż do Ziemi Świętej, 8-15.05.2009.
Libreria Editrice Vaticana
Homilia podczas Mszy św. na placu Żłóbka - Betlejem. Podróż do Ziemi Świętej, 8-15.05.2009.
Homilia podczas Mszy św. na placu Żłóbka - Betlejem. Podróż do Ziemi Świętej, 8-15.05.2009.
Libreria Editrice Vaticana
Homilia podczas Mszy św. w Dolinie Jozafata - Jerozolima. Podróż do Ziemi Świętej, 8-15.05.2009.
Homilia podczas Mszy św. w Dolinie Jozafata - Jerozolima. Podróż do Ziemi Świętej, 8-15.05.2009.
Libreria Editrice Vaticana
Homilia podczas Mszy św. na Stadionie Międzynarodowym w Ammanie - podróż do Ziemi Świętej, 8-15.05.2009.
Homilia podczas Mszy św. na Stadionie Międzynarodowym w Ammanie - podróż do Ziemi Świętej, 8-15.05.2009.