KAI / kk
Policja nie miała trudności z odczytaniem sensu tego gestu, jak i z ustaleniem intencji jego autorów
Policja nie miała trudności z odczytaniem sensu tego gestu, jak i z ustaleniem intencji jego autorów
KAI / ptt
W indyjskim stanie Bengal Zachodni doszło do zapowiedzi zniszczenia kościoła katolickiego. Pogróżki otrzymały siostry zakonne prowadzące tam szkołę. Był to kolejny przejaw wrogości wobec chrześcijan w tym kraju. Wcześniej, 21 marca obrzucono kamieniami świątynię katolicko-syromalabarską pw. św. Jerzego na przedmieściach Bombaju.
W indyjskim stanie Bengal Zachodni doszło do zapowiedzi zniszczenia kościoła katolickiego. Pogróżki otrzymały siostry zakonne prowadzące tam szkołę. Był to kolejny przejaw wrogości wobec chrześcijan w tym kraju. Wcześniej, 21 marca obrzucono kamieniami świątynię katolicko-syromalabarską pw. św. Jerzego na przedmieściach Bombaju.