Stanisław Biel SJ
Ludzkie życie naznaczone jest nieustannym doświadczaniem ograniczeń. Każdy wcześniej czy później doświadczy końca dzieciństwa, okresu sukcesów, czasu, gdy jest potrzebny innym...
Ludzkie życie naznaczone jest nieustannym doświadczaniem ograniczeń. Każdy wcześniej czy później doświadczy końca dzieciństwa, okresu sukcesów, czasu, gdy jest potrzebny innym...