PAP / slo
Założenia do projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którego celem jest zwiększenie efektywności urzędów pracy i wprowadzenie nowego podejścia do bezrobotnych. - to jeden z tematów wtorkowego posiedzenia rządu.
Założenia do projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którego celem jest zwiększenie efektywności urzędów pracy i wprowadzenie nowego podejścia do bezrobotnych. - to jeden z tematów wtorkowego posiedzenia rządu.