KAI / pk
Ze względu na utrzymywanie się obecnego stanu zagrożenia zdrowotnego, w tym roku nie będzie możliwe wspólne przeżywanie rekolekcji Kurii Rzymskiej w Casa Divin Maestro w Ariccii - poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
Ze względu na utrzymywanie się obecnego stanu zagrożenia zdrowotnego, w tym roku nie będzie możliwe wspólne przeżywanie rekolekcji Kurii Rzymskiej w Casa Divin Maestro w Ariccii - poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.
KAI / sz
"Dusza moja pragnie Boga żywego" - wokół tego wersetu Psalmu 42 będzie skupione pierwsze rozważanie kaznodziei Domu Papieskiego podczas tegorocznego Adwentu. Tradycyjnie wygłasza je on w obecności papieża w piątki tego okresu liturgicznego w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Zaproszeni są na nie także m.in. szefowie urzędów kurii rzymskiej.
"Dusza moja pragnie Boga żywego" - wokół tego wersetu Psalmu 42 będzie skupione pierwsze rozważanie kaznodziei Domu Papieskiego podczas tegorocznego Adwentu. Tradycyjnie wygłasza je on w obecności papieża w piątki tego okresu liturgicznego w kaplicy Redemptoris Mater w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Zaproszeni są na nie także m.in. szefowie urzędów kurii rzymskiej.
KAI / sz
Świętość chrześcijańska polega na naśladowaniu Chrystusa i "doskonałej jedności" z Nim - przypomniał 2 marca kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa OFMCap w drugim kazaniu wielkopostnym dla papieża i Kurii Rzymskiej. Wspomniał w nim również o odrzuceniu i prześladowaniach, jakich doświadczają dziś w zeświecczonych społeczeństwach ludzie wierzący w Boga, nie tylko chrześcijanie.
Świętość chrześcijańska polega na naśladowaniu Chrystusa i "doskonałej jedności" z Nim - przypomniał 2 marca kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa OFMCap w drugim kazaniu wielkopostnym dla papieża i Kurii Rzymskiej. Wspomniał w nim również o odrzuceniu i prześladowaniach, jakich doświadczają dziś w zeświecczonych społeczeństwach ludzie wierzący w Boga, nie tylko chrześcijanie.
RV / sz
Ojciec Święty podziękował kaznodziei, który wygłosił w tym roku rekolekcje dla Kurii Rzymskiej.
Ojciec Święty podziękował kaznodziei, który wygłosił w tym roku rekolekcje dla Kurii Rzymskiej.