KAI / mh
Rok 1989 stanowi niekwestionowany przełom w relacjach państwo - Kościół katolicki, przede wszystkim ze względu na uchwalenie 17 maja 1989 r. przez Sejm IX kadencji trzech niezwykle doniosłych dla stosunków wyznaniowych ustaw, które określane są przez doktrynę "ustawami wyznaniowymi" lub "ustawami majowymi".- pisze w komentarzu dla KAI dr hab. Piotr Sobczyk, wykładowca w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sobotę przypada 25-rocznica przyjęcia tych aktów prawnych.
Rok 1989 stanowi niekwestionowany przełom w relacjach państwo - Kościół katolicki, przede wszystkim ze względu na uchwalenie 17 maja 1989 r. przez Sejm IX kadencji trzech niezwykle doniosłych dla stosunków wyznaniowych ustaw, które określane są przez doktrynę "ustawami wyznaniowymi" lub "ustawami majowymi".- pisze w komentarzu dla KAI dr hab. Piotr Sobczyk, wykładowca w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sobotę przypada 25-rocznica przyjęcia tych aktów prawnych.