PAP / mp
Amerykanin Richard H. Thaler jest ekonomistą behawioralnym. Bada jak emocje i myślenie wpływają na ekonomiczne decyzje ludzi.
Amerykanin Richard H. Thaler jest ekonomistą behawioralnym. Bada jak emocje i myślenie wpływają na ekonomiczne decyzje ludzi.