Zgromadzenie Sióstr św. Dominika / facebook.com / pk
Pan Bóg ma dla każdego z nas inny plan. Sistra Rachela, kilkanaście godzin przed wyjazdem na misje do Kamerunu, dzieli się swoimi przemyśleniami. Warto obejrzeć ten film.
Pan Bóg ma dla każdego z nas inny plan. Sistra Rachela, kilkanaście godzin przed wyjazdem na misje do Kamerunu, dzieli się swoimi przemyśleniami. Warto obejrzeć ten film.