KAI/ mp
"Właśnie od tej chwili polskiej siostrze przysługuje tytuł służebnicy Bożej"
"Właśnie od tej chwili polskiej siostrze przysługuje tytuł służebnicy Bożej"